دفتر امور شهری و شوراها
جستجو
وظايف دفتر


 « اهداف و وظايف دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري سمنان»

• مطالعه و بررسي وضع شهرهاي استان از نظر تاسيسيات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي شهرهاي استان.
• همكاري با واحد برنامه ريزي عمراني وزارت كشور در زمينه تهيه و تنظيم معيارها وضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در شهرها.
• بررسي طرح هاي عمراني شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنين طرح هائيكه از محل اعتبارات عمراني كشور انجام مي گيرد با
همكاري دفتر فني.
• مطالعه و بررسي در مورد منابع درآمد شهرداري ها به منظور ارائه خط مشي اتخاذ روشهائي در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري ها و خودكفايي آنها.
• نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني شهرها و عنداللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمان هاي اجرائي
مربوطه به منظور رفع موانع با همكاري دفتر فني.
• تعيين اولويت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم.
• بررسي و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراي شهر و پيشنهادات شهرداريها در مورد برنامه هاي عمراني از نظر مالي و اعتباري .
• نظارت بر انجام امور پرسنلي و استخدام شهرداريها و تدوين و برنامه ريزي دوره هاي آموزشي شهرداران ، كاركنان شهرداريها و شهروندان
• نظارت بر حسن اجراي وظايف قانوني وزارت كشور در امور شهرداريها.
• صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي و انجام بازرسي هاي مستمر در تمام زمينه هاي كاري شهرداريها بمنظور راهنمائي ، آموزش و رعايت
قانونمندي در انجام كارها .
• ارشاد و راهنمائي شهرداريها در تهيه برنامه هاي اصلاحات شهري اعم از اداري ، مالي ، خدماتي و عمراني بمنظور بهبود و ارتقاء مديريت شهري .
• بررسي درباره منابع درآمدي شهرداريها و ارشاد و راهنمايي در جهت افزايش سطح و ميزان درآمد شهرداريها بمنظور نيل به خودكفايي .
• مراقبت در امور حمل و نقل و ترافيك شهرها .
• جمع آوري و تدوين آمار و اطلاعات مربوط به شهرهاي استان در جهت برنامه ريزي و تصميم گيري .
• مراقبت در اجراي قانون مديريت پسماندها .

1395/01/08

نشانی دفترامور شهری و شوراها : سمنان - میدان معلم - ساختمان شماره 2 استانداری سمنان - دفتر امور شهری و شوراها . تلفن : 2129647   دورنگار:02333440704 

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal